دوره نوسانگیری و تابلوخوانی


سایت شرکت فناوری بورس اوراق بهادار تهران به نشانی http://www.tsetmc.com اطلاعات متنوع و مهمی را در خصوص معاملات اوراق بهادار در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. لذا فعالان علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این بازار، لازم است که با محتوا و نحوه استفاده از این سایت آشنا شوند. اطلاعات بازار، تغییرات شاخص‌های مختلف ، اطلاعات شرکت‌های بورسی و فرابورسی و… از جمله داده‌هایی است این سایت در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.

باتوجه به لزوم یادگیری کاربرد اطلاعات مذکور، مجتمع آموزشی سفیر دانش کلاسی با عنوان آشنایی با سایت tsetmc، تابلوخوانی بازار و تکنیک های معاملاتی در سایت TSE را برگزار می‌کند. در این دوره اصطلاحاتی مانند ارزش معاملات ، ارزش کل بازار و رابطه‌ی آن با تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری معرفی می‌گردد. ارتباط بین حجم معاملات و نسبت خریدار به فروشنده در خرید یا فروش سهم نیز جزء مباحث کلاس آموزش بورس به شمار می آید.