مجتمع آموزشی سفیر دانش فعالیت خود را از سال 1386 زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور، اداره کل آموزش و پرورش، وزارت کار و امور اجتماعی کشور آغاز نمود. هدف اصلی موسسه سفیر دانش بالا بردن سطح دانش علمی و عملی افراد به منظور دستیابی افراد به اهداف شخصی و افزایش سطح کیفیت زندگی ایشان است.
دوره های آموزشی :
بورس و اوراق بهادار -حسابداری -کامپیوتر -تکنیکهای تقویت حافظه -فن بیان وسخنوری -نرم افزارهای فنی و مهندسی -تحلیل رفتار متقابل -خدمات آموزشی -و ...