دوره تحلیل بنیادی مقدماتی


این نوع تحلیل که با عناوینی همچون تحلیل Fundamental یا ریشه‌ای، پایه‌ای، اساسی و… در بازار مطرح است . همانطور که از نامش پیداست ، مشخصا بنیان و ساختار شرکت را مورد مطالعه قرار داده و ضمن بررسی و برآورد دارایی‌های شرکت به کاوش در صورت‌های مالی، اعلامیه‌ها، گزارشات ممیزی و حسابرسی و امثال آن پرداخته و همزمان با بررسی روند سودآوری و برنامه‌های آتی شرکت، ترازنامه شرکت را به صورت خاص مد نظر قرار می‌دهد.

در اینجا تحلیلگر به مباحث اقتصادی در سطح کلان پرداخته و سهم مورد نظر را در قیاس با صنعت مربوطه ارزیابی می‌‌کند. این تحلیل در نهایت اطلاعات و نتایجی را به دست می‌دهد که سهامدار بر آن اساس تصمیم به خرید یا عدم خرید سهم مورد نظر می‌گیرد. به عبارتی این نگرش بیشتر به دنبال علت است و برای آن دلیل می‌خواهد.